جعبه کمک های اولیه داتیس Datis

تماس بگیرید

(2 نقد و بررسی)

ویژگی های محصول

  • تجهیزات اولیه
  •  مقاوم
  •  تقسیم‌بندی داخلی
  • آمادگی در مواقع اضطراری
  • افزایش ایمنی و بهداشت
  • استفاده در محیط‌های مختلف
  • بهبود زمان واکنش
  • پیشگیری و ایمنی عمومی
  • سبک و کم وزن
  • قابل جابه جایی

محصولات بیشتر
محصولات بیشتر