آریاک


برند آریاکوپلینگ از اواخر دهه ۷۰ فعالیت خود را آغاز کرد و در حوزه طراحی و تولید تجهیزات آتش نشانی فعالیت نمود. این برند حال درزمینه های تجهیزات اعلام و اطفای حریق در حال فعالیت می باشد.