کالکان


گروه بازرگانی کالکان یکی از بزرگترین عرضه کننده های دستکش های ایمنی و قفل های آویز و کتابی و ابزارآلات کشاورزی و ساختمانی در ایران میباشد.