شرایط و ضوابط

نحوه ،هزینه و زمان ارسال

سفارش مشتریان عزیز پس از تکمیل فرآیند خرید، جهت ارسال آماده سازی می شود. ارسال سفارشات مشتریانی که در شهر تهران هستند بنا به نوع و اندازه ی سفارش از طریق پیک هایپرفایر تحویل می گردد. همچنین ارسال سفارشاتی که سایر شهر ها می باشند، از طریق تیپاکس ارسال می شوند.

هزینه ارسال

مبلغ پیک پرداختی برای تمام تهران 50 هزار تومان می باشد. ارسال برای سایر مناطق کشور از طریق باربری و تیپاکس بوده و مبلغ با توجه به مسافت محاسبه می شود.

زمان ارسال

محصول خریداری شده از فروشگاه تا 48 ساعت تحویل مشتریان ساکن شهر تهران داده می شود. در صورتی که مشتری ساکن شهرستان باشد، ارسال از طریق تیپاکس بوده و حداکثر 3 الی 4 روز کاری، محصول خریداری شده تحویل مشتری محترم داده می شود.

تبصره:

فرایند شارژ کپسول ، از بخش تحویل گرفتن کپسول مشتری ها تا ارسال به کارخانه و شارژ مجدد سیلندر و در نهایت تحویل کپسول به مشتری ،در بازه ی زمانی 3 الی 5 روز به طول می انجامد.


null