مرتب سازی بر اساس
فیلتر ماسک تری‌ام مدل 2097 P100
افزودن به سبد خرید

فیلتر ماسک

فیلتر ماسک بر اساس ظرفیت جذب شان طبقه ‌بندی می‌شوند :

فیلتر گازی کلاس 1 (کوچک)

فیلتر گازی کلاس 2(متوسط)

فیلتر گازی کلاس 3 (بزرگ)

فیلتر ماسک مرکب، فیلترهای مخصوص ذرات و گازها هستند که از یک یا چند فیلتر تشکیل‌شده‌ و توسط اعمال فیزیکی و شیمیایی قادر به نگهداری ذرات آلاینده هوابرد هستند. فیلتر ماسک مرکب با علامت مخصوص ذرات و گازهایی که قادر به جذب آنها هستند مشخص‌شده‌اند.

فیلتر ماسک مرکب دارای 8 فیلتر جاذب است و با استفاده از یک برچسب نوع فیلترهای آن مشخص‌شده است. حرف A که با نماد رنگ قهوه ای بر روی برچسب مشخص‌شده است نشان‌دهنده این است که این فیلتر جاذب گازها و بخارات آلی با نقطه‌جوش بیش از 65˚C می‌باشد.

حرف B که با نماد رنگ خاکستری بر روی برچسب مشخص‌شده است نشان‌دهنده این است که این فیلتر جاذب گازها و بخارات غیر آلی مانند (HCL-CL2-H2S) می‌باشد.

حرف E که با نماد و E2 با نماد رنگ زرد نشان‌دهنده ظرفیت جذب متوسط برای گازهای : سولفور دی اکسید، هیدروژن کلرید بوده و K2 با نماد رنگ سبز نشان‌دهنده ظرفیت جذب متوسط در برابر آمونیاک می‌باشد.

حرف Hg که با نماد رنگ قرمز بر روی برچسب مشخص‌شده است نشان‌دهنده فیلتر جاذب بخارات جیوه می‌باشد.

حرف CO 20 که با نماد رنگ سیاه بر روی برچسب مشخص‌شده است نشان‌دهنده این است که فیلتر جاذب کربن منو کسید می‌باشد و عدد 20 کنار حرف نشان‌دهنده مدت‌زمان تحمل فیلتر در مقابل عبور این گاز می‌باشد که در اینجا به مدت 20 دقیقه می‌باشد.

حرف NO با نماد رنگ آبی نشان‌دهنده این است که این فیلتر گازهای نیتروژن دار شامل نیتروژن منو کسید را جذب می‌کند.

حرف P3 که با نماد رنگ سفید بر روی برچسب مشخص‌شده نشان‌دهنده این است که فیلتر جاذب ذرات می‌باشد و عدد 3 کنار حرف نشان‌دهنده ظرفیت جذب بالای این لایه از فیلتر است.