کپسول آتش نشانی بیورسال ، خاموش کننده ای پر قدرت است .

این نوع کپسول ها از هرگونه مواد سمی عاری هستند که سبب شده است ضرری برای محیط زیست نداشته باشد همچنین این خاموش کننده بدون پسماند نیز هستند.

ویژگی های بیورسال

این کپسول ها حریق را به طور کامل خاموش می کند چون که شعله پس از خاموش شدن با این کپسول دوباره روشن نخواهد شد. به کارگیری از این محصولات برای خاموش کردن تمامی انواع شعله و حریق امکان پذیر می باشد.

خاموش کننده های بیورسال در بازه زمانی 5 ساله باید شارژ شود و محتویات درون آن تعویض شود.

معرفی مشخصات بیورسال
• بدنه این کپسول ها از ورق فولاد با ضخامت 1.5 الی 2 میلی متر ترکیبی ساخته می شود.
• قدرت پرتاب کف کپسول های بیورسال بسیار بیشتر از سایر محصولات موجود است.
• در تولید کپسول های بیورسال از نازل های مخصوص پاشنده کف و مایع استفاده شده است.
• شلینگ مونتاژ شده بر روی این محصول از نوع مقاوم و خارجی بوده و قادر به تحمل سطح فشار 20 بار است.
• این کپسول ها قابلیت لازم جهت اطفاء انواع حریق A , B, C, D, F را دارند.

خاموش کننده بیورسال برروی هرچهاروجه مولد درحریق عملکرد مثبت دارد:

  • اکسیژن :

بیورسال لایه ای از فوم غیرسمی بر روی  آتش ایجاد می کند که از تبادل اکسیژن بامواد سوختنی جلوگیری میکند .

  • حرارت :

بیوورسال باکمک مواد فعال در سطح خود کشش سطحی آب را کاهش می دهد و باعث افزایش خاصیت سردکنندگی آب می شود و دمای آتش را کاهش می دهد .

  • سوخت :

مواد بیوورسال مولکول های سطحی سوخت رامحصور میکند طوری که توان تبخیر وخاصیت سوختی خود را از دست می دهد و دوباره قابل اشتعال نیستند .

  • زنجیره آتش :

بیوورسال با جذب گازهای متصاعد شده ونسوخته ، زنجیره آتش را قطع می کند و از انفجار جلوگیری می کند.