مرتب سازی بر اساس
کپسول آتش نشانی 50 لیتری فوم و گاز کارا
افزودن به سبد خرید

کپسول آتش نشانی آب و فوم شباهت زیادی به کپسول آتش نشانی پودر و گاز تحت فشار دارد اما تفاوت این دو کپسول آتش نشانی این است که ماده خاموش کننده این نوع کپسول آب است و رنگ آن است آبی است ولی در بقیه موارد کاملا شبیه به یکدیگر هستند.
کپسول آتش نشانی آب و گاز برای خاموش کردن گروه آتش A  کاربرد دارند. برای این گروه کپسول های آتش نشانی پودر و گاز هم مناسب هستند ولی برای این گروه کپسول آتش نشانی آب و گاز بسیار قوی تر عملی می کنند و فقط مخصوص این گروه آتش می باشند.
به آب درون کپسول آتش نشانی آب و گاز معمولا مایعی به نام فوم اضافه می کنند، که در هنگام خروج باعث تشکیل کف و خاموش کنندگی قوی تر می شوند. به همین علت به کپسول آتش نشانی آب و گاز، کپسول آتش نشانی فوم نیز گفته می شود.
کپسول آتش نشانی آب و گاز در ایران به رنگ آبی تولید می شود.

موارد استفاده کپسول آتش نشانی آب و گاز:

  1. صنایع بسته بندی
  2. صنایع چاپ
  3. انبار مقوا و کاغذ
  4. صنایع نساجی
  5. صنایع پوشاک
  6. صنایع مربوط به چوب
  7. و …

باید توجه داشته باشید که آب نسب به برق بسیار رسانا می باشد، به همین علت باید مراقب باشید که از کپسول آتش نشانی آب و گاز برای خاموش کردن آتش سوزی که در آن برق در حال اتصال وجود دارد استفاده نکنید.

برای خاموش کردن روغن داغ در حال سوختن نباید از این کپسول استفاده کرد چون باعث افزایش آتش سوزی می شود.

برای فلزات قابل سوختن از این کپسول برای خاموش کردن استفاده نمی کنند.

آب در صفر درجه یخ می زند پس توجه داشته باشید که این کپسول آتش نشانی را در مکان های سر پوشیده با دماهای بالای صفر نگهداری شود.