لیست قیمت شارژ انواع کپسول های آتش نشانی:

لیست قیمت شارژ کپسول پودری بر اساس هر کیلو قیمت به ریال

شارژ کپسول پودریشارژ کپسول آتش نشانی پودریشارژ کپسول آتش نشانی پودی 50 کیلوییکپسول آتش نشانی پودر و گاز 3 کیلوگرمی دژ

بهای کل برای هر کپسول پودر گاز و اجرت وزن و نوع خاموش کننده ردیف
490.000 15.400 33.600 شارژ سیلندر1 کیلویی پودر و گاز 1
708.000 30.800 40.000 شارژ سیلندر۲ کیلویی پودر و گاز 2
990.000 46.200 52.800 شارژ سیلندر۳ کیلویی پودر و گاز 3
1.288.000 61.600 67.200 شارژ سیلندر۴ کیلویی پودر و گاز 4
1.788.000 92.400 86.400 شارژ سیلندر6 کیلویی پودر و گاز 5
2.936.000 184.800 108.800 شارژ سیلندر12 کیلویی پودر و گاز 6
6.090.000 285.000 324.000 شارژ سیلندر25 کیلویی پودر و گاز 7
11.700.000 770.000 400.000 شارژ سیلندر50 کیلویی پودر و گاز 8
21.000.000 1.540.000 560.000 شارژ سیلندر100 کیلویی پودر و گاز 9
47.300.000 3.850.000 880.000 شارژ سیلندر250 کیلویی پودر و گاز 10

 

 

جدول قیمت شارژ کپسول آتشنشانی CO2 بر اساس هر کیلو قیمت به ریال

شارژ کپسول آتش نشانی co2کپسول آتش نشانی 4 کیلویی گاز CO2 آذرکپسول آتش نشانی 2 کیلویی گاز CO2 آرمان سیلندرکپسول آتش نشانی 3 کیلویی گاز CO2 آذر

بهای کل برای هر کپسول اجرت گاز co2 وزن و نوع خاموش کننده ردیف
389.000 285.000 104.000 شارژ سیلندر1 کیلوییco2 1
598.00 390.000 208.000 شارژ سیلندر2 کیلوییco2 2
732.000 420.000 312.000 شارژ سیلندر3 کیلوییco2 3
881.000 465.000 416.000 شارژ سیلندر4 کیلوییco2 4
993.000 525.000 468.000 شارژ سیلندر5 کیلوییco2 5
1.245.000 660.000 585.000 شارژ سیلندر6 کیلوییco2 6
1.800.000 825.000 975.000 شارژ سیلندر10 کیلوییco2 7
2.164.000 1.020.000 1.144.000 شارژ سیلندر12 کیلوییco2 8
4.530.000 1.800.000 2.730.000 شارژ سیلندر30 کیلوییco2 9

 

 

جدول قیمت شارژ کپسول آتش نشانی آب و گاز بر اساس هر لیتر قیمت به ریال

شارژ کپسول آتش نشانی آب و فومشارژ کپسول آتش نشانی آب و فومشارژ کپسول آتش نشانی آب و فوم

بهای کل برای هر کپسول اجرت گاز co2 وزن و نوع خاموش کننده ردیف
1.000.000 400.000 600.000 شارژ کپسول 6 لیتری آب و گاز 1
1.200.000 450.000 750.000 شارژ کپسول 10 لیتری آب و گاز 2
2.500.000 1.300.000 1.200.000 شارژ کپسول 25 لیتری آب و گاز 3
3.500.000 1.500.000 2.000.000 شارژ کپسول 50 لیتری آب و گاز 4

 

قیمت ها بر اساس اتحادیه کشوری صنف فروشندگان و تولید کنندگان گازهای طبی و صنعتی

لیست قیمت سرویس و شارژ کپسول اتش نشانی

سال 1401تاریخ 1401/02/01

 

بازگشت به لیست

1 دیدگاه در “لیست قیمت شارژ کپسول‌های آتش نشانی سال 1401

  1. blank احمدی گفت:

    ممنون از اطلاعات کامل و دقیقتون

دیدگاهتان را بنویسید